با انتخابات سومین سال دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر شیراز سیدابراهیم حسینی به عنوان رئیس انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار صبح امروز پس از برگزاری انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر شیراز که با ورود موقت دو عضو جدید این پارلمان همراه بود، سیدابراهیم حسینی با ۱۲ رای اعتماد توانست سکاندار ریاست دوره ششم در سال سوم بشود.

در ادامه این انتخابات محمدتقی تذروی به عنوان نائب‌رئیس، افسانه خواست‌خدایی هم منشی اول، علیرضا اسکندری در جایگاه منشی دوم، سیده‌مریم حسینی به عنوان سخنگو و علیرضا کیانی‌رحیمی هم در مسئولیت خزانه‌دار توانستند رای اعتماد اکثریت اعضاء را به دست آورند.

گفتنی است با توجه به عدم امکان حضور دو عضو شورای اسلامی شهر شیراز آقایان ابراهیم کمالی‌دشت‌ارژنه‌ و محمود صفایی به طور موقت به عضویت این دوره از شورا درآمدند.

به گزارش عصر کار امید است این تغییر و تحولات در تداوم خدمات پیشین با نتیجه‌ای مبنی بر تقویت جایگاه مدیریت شهری همراه بشود.

/پایان متن/