معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از افزایش پنج برابری تولید گندم در دیم‌زارهای این استان خبر داد و گفت: در استان فارس 283 هزار هکتار گندم آبی و 144 هزار هکتار گندم دیم داشتیم که از این اراضی یک میلیون 300 هزار تن گندم تولید شده است.

حمید دبیری تصریح کرد: میانگین عملکرد مزارع دیم این استان در سال گذشته ۳۰۰ کیلو گرم به‌ازای هر یک هکتار بود، امسال به ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیدیم که معادل با پنج برابر سال گذشته است.
این مقام مسئول با اذعان به اینکه میانگین عملکرد ما در گندم آبی چهار و نیم تن در هکتار بود که نسبت به سال گذشته یک تن اضافه شده و این رقم بسیار مناسب است، بیان کرد: از مقادیر مذکور ۹۵۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شده است که در مجموع ۱۰۰ درصد افزایش خرید گندم نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم که یک عملکرد مطلوب برای استان است.
به گفته وی؛ استان فارس مقام اول را در تولید بذر کشور با حدود ۶۰ هزار تن دارد که این مقدار تولید بذر در خرید محاسبه نمی‌شود همچنین گندمی که کشاورز برای خود مصرفی بذر استفاده می‌کند نیز در خرید محاسبه نمی‌شود در نتیجه تولید ما بیشتر از خرید تضمینی گندم است.
این مقام مسئول اظهار کرد: برداشت گندم در مناطق گرمسیر از ۱۷ فروردین‌ماه آغاز شده است و احتمالا تا اوسط مردادماه برداشت گندم در مناطق شمالی استان شامل، اقلید، آباده، خرم‌بید و بوانات تمام می‌شود و پرونده گندم امسال را با تولید دو برابری نسبت به سال گذشته خواهیم بست.
او می افزاید: برای تولید گندم برای کودهای فسفاته، پتاسه و ازته یارانه داده شده است تا کشاورزان بتوانند با قیمت‌های بسیار پایین این نهاده‌ها را تهیه کنند همچنین ۱۵۰۰ تومان به‌ازای هر یک کیلوگرم بذر برای کشاورز یارانه در نظر گرفته شده است.
دبیری با بیان در کنار پرداخت یارانه در کشت قراردادی پاداش خرید داشتیم که ۱۰۰ هزار تومان به‌ازای هر یک تن تولید گندم بود، ابراز کرد: در کشت قراردادی برای بیمه محصول، ۲۰ درصد تخفیف توسط دولت محترم در نظر گرفته شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: شهرستان مرودشت با ۲۰ درصد تولید گندم استان، مقام اول را در بین ۳۷ شهرستان استان دارد. امسال یکی از نقاط قوت استان فارس افزایش عملکرد در واحد سطح نسبت به سال گذشته بوده است.

/پایان متن/