نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از ضعف جدی دستگاه‌های فرهنگی در برنامه‌ریزی اوقات فراغت جوانان انتقاد کرد.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان فعال‌تر شده و برای نوجوانان وجوانان برنامه های فرهنگی داشته باشند.

علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت:با توجه به آغاز فصل تابستان و افزایش اوقات فراغت دانش آموزان،دستگاه های فرهنگی مانند وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان فعال‌تر شده و برای نوجوانان و جوانان برنامه های فرهنگی داشته باشند تا بتوانند اوقات فراغت جوانان را پر کنند اما متاسفانه این دو وزارتخانه ضعیف عمل کرده به گونه ای که امروز پدیده اراذل و اوباش در محلها رو به افزایش است.

وی خطاب به وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان گفت:نوجوانان ما در معرض انواع آسیب‌های فرهنگی هستند لذا باید این وزارتخانه‌ها قوی‌تر و جهادی عمل کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:جهادی عمل کردن بدان معناست که وزیر به جای اینکه پشت میز بنشیند وارد میدان شود همان طور که در زمان جنگ وقتی فرماندهان گردان و تیم میدیدند نیرو های تحت امر خود ضعیف شدند فرمانده به خط مقدم میرفت و مانند یک رزمنده روی خاکریز می‌ایستاد.

/پایان متن/