یکی از موضوعاتی که حتما باید با هدف افزایش سهم بار و ترانزیت کالا از مسیر ریلی در برنامه هفتم توسعه مورد قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حمل بار در شبکه ریلی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی، در رابطه با دلایل عقب ماندگی حوزه حمل و نقل ریلی کشور گفت: در حال حاضر شبکه ریلی کشورمان کامل نبوده و در برخی از مسیرها بن بست وجود دارد. از طرفی کانون‌های تولید و حمل بار باید به این شبکه ریلی متصل باشند که هم اکنون اینگونه نیست.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای با اشاره به سرعت پایین قطارهای حمل بار عنوان کرد: هم اکنون سرعت حمل بار از مسیر ریلی بسیار پایین بوده و به صورت میانگین کمتر ۱۰ کیلومتر بر ساعت است. ضمن اینکه هزینه جا به جایی در خطوط ریلی بسیار بالاتر از جاده است؛ این موارد در کنار هم موجب کاهش سهم حمل بار از مسیر خطوط ریلی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای افزایش سهم حمل بار از مسیر خطوط ریلی ابتدا باید شبکه ریلی کشور را تکمیل کنیم. از طرفی بخشی زیادی از واگن‌ها فرسوده بوده و همین موضوع موجب کاهش سرعت حمل بار شده است که باید برای نوسازی آنها اقدامات جدی صورت بگیرد در این راستا می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی کمک گرفت.

رضایی کوچی تاکید کرد: هم‌اکنون در شرکت راه آهن تعارض منافع وجود داشته و مجموعه راه آهن هم سیاست‌گذار و ناظر بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقلی است و هم خودش شرکت‌های حمل و نقلی دارد و این خود عامل بر افزایش مشکلات موجود در حوزه ریلی کشور است. بخشی از این وظایف حمل و نقلی شرکت راه آهن باید به بخش خصوصی واگذار شده و زمینه و انگیزه ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه ایجاد شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم اکنون حوزه حمل و نقل ریلی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته و زمینه ورود انها فراهم نشده است تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که حتما باید با هدف افزایش سهم بار و ترانزیت کالا از مسیر ریلی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حمل بار در شبکه ریلی کشور است.

/پایان متن/