مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی نهضت ملی مسکن در استان است و تمام تلاش ما این است که این مبلغ برای حمایت از تولید کنندگان و در راستای اشتغالزایی انجام شود.

محمودرضا طالبان در جلسه شورای مسکن فارس گفت: راه و شهرسازی فارس آمادگی دارد تا با عقد تفاهم‌نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت خود را از تولید کنندگان محصولات ساختمانی اعلام کند.

او گفت: در این خصوص سه مقوله مدنظر است؛ اول اینکه قیمت متعادل دوم کیفیت محصول مورد تائید قرار بگیرد و سومین مورد در محدوده زمانی مشخص شده محصول در اختیار سازندگان قرار گیرد.

دبیر شوری مسکن فارس در بخش دیگر از سخنان خود گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام تلاشمان این است که تا پایان خرداد ماه ۵۰ درصد سهمیه در نظر گرفته شده نهضت ملی مسکن در فارس را وارد فاز اجرا کنیم.

/پایان متن/