استاندار فارس بر لزوم تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: کارکنان ادارات و دستگاه های دولتی استان باید به بهترین شکل ممکن پاسخگوی ارباب رجوع باشند.

استاندار فارس گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جزو سازمان هایی است که پویایی خوبی پیدا کرده است و زحمات دوستان به تدریج نمودار می شود، با این فعالیت هایی که شما کارکنان انجام می دهید و با توجه به سهم پیشرفت ها پیش خداوند متعال بیشتر ماجور خواهید بود.

محمد هادی ایمانیه، روز دوشنبه در شورای اداری سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: کارکنان ادارات، مراجعه کنندگان را همانند خانواده خود بدانند، برای آنها زمان مناسب اختصاص دهند و برای حل مشکلاتشان راه حل عملیاتی پیدا کنند چرا که فرصت خدمت به مردم ماندگار و دائمی نیست و باید آنرا مغتنم شمرد.

وی ادامه داد: همه مشکلات بنا نیست که به شکل یکجا حل شود، باید با همکاری های درون بخشی و برون بخشی و اولویت بندی و طبقه مشکلات مردم، در صدد رفع آنها برآمد.

لزوم توجه به امور رفاهی کارمندان
استاندار فارس، ضمن تاکید بر لزوم تلاش در جهت رفاه و رضایت مندی کارمندان گفت: مدیران برای رفاه کارمندان زیر مجموعه خود تلاش کنند چرا که تامین رفاه نسبی پرسنل وظیفه تمام مدیران سازمان ها است.
ایمانیه، بهره وری و توجه به آنرا امری مهم و ضروری دانست و افزود: این موضوع بعضا در جدول و اعداد و ارقام مانده است و در عمل اتفاقی نیافتاده که باید برای تحقق آن تلاش کرد.
وی اظهار داشت: کاهش مصرف آب و کاهش مصرف نهاده و در مقابل آن افزایش تولید محصولات کشاورزی و محصولات دامی نمونه بارزی از بهره‌وری در حوزه جهاد کشاورزی است.
او ادامه داد: حوزه کشاورزی ارتباط مستقیم و موثری با معیشت کشاورزان و عموم مردم دارد و لذا برای فراهم کردن نیازهای کشاورزان در جهت تولید و تامین معیشت آنها باید اقدام شود.
وی، خواستار راه‌اندازی نظام پیشنهادات در سازمان جهاد کشاورزی شد و افزود: با استقرار این نظام می توان از نظرات ارزشمند تمام کارکنان و پرسنل استفاده کرد.

کاهش ضایعات کشاورزی با ایجاد صنایع تبدیلی
استاندار فارس، اصلاح الگوی کشت و الگوی مصرف را از وظایف جهاد کشاورزی دانست و گفت: با حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره از تولید به مصرف، می‌توان از ضایعات باغی و کشاورزی جلوگیری کرد.
ایمانیه، با اشاره به نقش موثر جهاد کشاورزی در حذف واسطه ها و رساندن محصول با قیمت کمتر به مردم افزود: این اقدام در جهت کمک به معیشت مردم صورت می‌گیرد.

لزوم تشکیل شورای مشورتی با حضور افراد صاحب فکر
استاندار فارس، بر لزوم تشکیل شورای مشورتی با استفاده از حضور بازنشستگان، افراد صاحب فکر، با تجربه، امین و دانشمند در سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: لازم است یک بار برای همیشه برخی مسائل درگیر با زندگی مردم حل شود لذا به حل مشکلات مزمن شده مردم بپردازید.
ایمانیه، افزایش سطح گلخانه های فارس را یکی از دستاوردهای بزرگ این استان دانست و گفت: در کنار خط انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس به فواصل مناسب و به منظور ایجاد اشتغال و تولید محصولات گلخانه ای، شهرکهای گلخانه‌ای تاسیس شود.
وی گفت: همچنین به منظور کاهش استفاده از سموم شیمیایی، با همکاری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی از آفت کش طبیعی و گیاهی اقدام شود چرا که یکی از عوامل افزایش سرطان و بیماری‌های خود ایمنی سموم شیمیایی هستند.
استاندار فارس، بر لزوم جهش در سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال جاری هم تاکید کرد و گفت: برای جذب سرمایه گذاران، همه امکانات لازم فراهم حمایت های کافی از سرمایه گذاران به عمل آید.

/پایان متن/