مدیرعامل شرکت عمران صدرا از عقد قرارداد احداث ۱۶ هزار و ۹۶۴ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن با پیمانکاران در این شهر جدید خبر داد و گفت: تاکنون پروانه ساختمانی برای ۱۵ هزار و ۳۶۷ واحد اخذ شده است.

مهدی پوربهی سه شنبه ۲۹ فروردین به خبرنگاران گفت: در سال‌های اخیر تامین هزینه اجاره‌بها یا خرید مسکن، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است؛ از این رو دولت سیزدهم تولید مسکن را در اولویت قرار داد و ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در کشور را به عنوان تکلیف قانونی برای پاسخ به ضرورت و نیاز موجود به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

او ادامه داد: در این راستا شرکت عمران صدرا نیز که حدود نیمی از بار طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس را به دوش می‌کشد تمام توان خود را برای فراهم کردن بستر صاحبخانه شدن بیش از ۶۳ هزار متقاضی به کار گرفته است.

پوربهی با بیان اینکه بیش از ۴۳ درصد ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی مسکن در فارس متقاضی واحد مسکونی در شهر جدید صدرا بوده‌اند، گفت: تعداد کل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس ۴۴۱ هزار و ۸۸۶ نفر بوده که ۱۹۱ هزار و ۴۲۹ نفر از این تعداد متقاضی شهر صدرا بوده‌اند.

مدیرعامل عمران و توسعه شهرجدید صدرا با یادآوری اینکه از ۱۴۸ هزار و ۱۴۱ متقاضی تائید نهایی شده نهضت مسکن در فارس، ۶۳ هزار و ۳۴۷ نفر مربوط به این شهر است، گفت: تاکنون در فارس زمین برای احداث ۶۶ هزار و ۲۰۷ واحد تامین شده است که از این تعداد ۲۱ هزار و ۱۰۶ خانوار در شهر صدرا هستند.

به گفته او؛ ۵۷ هزار و ۳۰۸ خانوار در فارس نسبت به واریز سهم آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان اقدام و تخصیص پروژه شده‌اند که سهم شهر صدرا از متقاضیان تخصیص پروژه شده ۱۶ هزار و ۵۱۵ خانوار است.

پوربهی به پیشرو بودن صدرا در ساخت و ساز مسکن اشاره و اضافه کرد: عملکرد شرکت عمران صدرا در تعداد واحدهایی که در مرحله فونداسیون، اسکلت و سقف قرار دارند بیش از ۷۰ درصد استان فارس است به گونه‌ای که درحال حاضر ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحد در مرحله فونداسیون و ۵ هزار و ۳۸۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف قرار دارند.

/پایان متن/