با گذشت چندین روز از شروع سال جدید شنيده‌های غیررسمی حاکی از استعفا یا خداحافظی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بوده ‌که در این رابطه باید روابط‌عمومی استانداری به اذهان عمومی پاسخ شفاف بدهد. هرچند تغییر مدیران در برخی از مواقع می‌تواند نقطه امید و شروع تحول در هر حوزه‌ای باشد اما باید […]

با گذشت چندین روز از شروع سال جدید شنيده‌های غیررسمی حاکی از استعفا یا خداحافظی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بوده ‌که در این رابطه باید روابط‌عمومی استانداری به اذهان عمومی پاسخ شفاف بدهد.

هرچند تغییر مدیران در برخی از مواقع می‌تواند نقطه امید و شروع تحول در هر حوزه‌ای باشد اما باید به طور صریح و شفاف مشخص بشود که این تغییرات بر چه مبنا و با چه هدفی انجام می‌پذیرد و مردم آیا در این تغییر و تحولات به منافعی بیشتری نسبت به قبل دست پیدا می‌کنند یا اینکه باید به دلیل انتصابات بی‌پایه و بی‌اساس همچنان در معرض آسیب قرار داشته باشند؟

نقدهای فراوانی مطرح است که چرا همانند فرآیند انتخابات که دارای سازوکارهای قانونی و ضوابط خاص خود است، فرآیند انتصابات نیز این شرایط حکم‌فرما نیست و این ضعف نظام مدیریتی با نبود قوانین و مقررات مصوب باید تا کی ادامه داشته باشد و آیا عزم و اراده‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وضع قانون انتصابات وجود دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین چالش در کشور بیش از آن که مربوط به تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی و سایر حوزه‌های عملکردی باشد مرتبط با ضعف مدیریتی حاکم بر کشور است که انتصابات نادرست مدیران قوی یا ضعیف در جایگاه‌های نامناسب منجر به ایجاد چالش‌هایی جدی در نظام مدیریتی ما شده است.

حالا باید دید سرنوشت مهم‌ترین معاونت استانداری فارس در روزهای آتی به کدام سو هدایت می‌شود و آیا برآوردها و نتیجه‌های این مسابقه در جهت منافع ملی و محلی برای خدمت خواهد بود یا قدرت؟!

سعید زحمت‌کشان؛ کنش‌گر اجتماعی

/پایان متن/