حقوق‌های نجومی برخی از مدیران یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی در فارس حاشیه‌ساز شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار بر اساس اسناد و گزارش‌های دریافتی، ظاهرا یکی از دستگاه‌های اجرایی در پرداخت حقوق و مزایا خارج از عرف معمول و شرایط حاکم بر جامعه اقدام کرده است که لازم می‌باشد جهت تنویر افکار عمومی نسبت به شبهات مطروحه در این مسئله، پاسخ‌های لازم داده شود.

در این راستا خبرها حاکی از آن است که مبلغ خالص دریافتی‌ها ده‌ها میلیون تومان بوده که اگر این موضوع صحت داشته باشد بایستی توسط دستگاه‌های نظارتی و مقامات ارشد مسئول در فارس به اذهان عمومی پاسخ مناسب داده شود.

این اتفاق در حالی است که برخی از کارکنان آن دستگاه مراتب اعتراض خود را مطرح کرده‌اند و از استاندار فارس و دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی جدی مسئله هستند.

عصر کار اعلام می‌دارد تا پایان شفاف‌سازی کامل در این مسئله از منافع عمومی صیانت خواهد کرد.

خاطرنشان می‌گردد مقام معظم رهبری هم در سالیان گذشته در این رابطه به مسئولان فرمایش داده‌اند: دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.

/پایان متن/