نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین نرخ تمام شده محصول شرکت های دولتی بزرگ بر مبنای دلار تلگرامی و جعلی خلاف قوانین است. بنابراین دستگاه های نظارتی باید با این رویکردها برخورد داشته باشند.

محمدجواد عسکری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و انتقاد ایشان درباره رویکرد برخی از شرکت های دولتی بزرگ که از مواد او‌لیه داخلی استفاده کرده و اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت های جعلی و هدایت شده از سوی دشمن مطابقت می دهند، گفت: شرایط کشور شرایطی است که ما باید هم مهار تورم را مدنظر قرار داده و هم به رشد تولید توجه کنیم.

وی افزود:در موضوع مهار تورم و رشد تولید افراد و دستگاه هایی می توانند نقش آفرینی کنند که دلسوزانه و بدون نگاه به منافع شخصی و دستگاهی خودشان اقدامات را دنبال کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حتما باید در برخی شرکت های دولتی بزرگ به لحاظ مدیریتی تغییراتی ایجاد شود، بیان کرد: این مدیران در پی برخی از رویکردها نباید خودشان را پنهان کنند.

عسکری با بیان اینکه شرکت های دولتی بزرگ از مواد اولیه داخلی استفاده کرده و از یارانه حمایتی برخوردار هستند، تاکید کرد: این شرکت ها نباید خودسرانه قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و جعلی و هدایت شده از سوی دشمن مطابقت دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید عملکرد برخی از شرکت های دولتی بزرگ مورد نظارت جدی قرار گیرد، بیان کرد: متاسفانه دستگاه های نظارتی در این بخش مقداری ضعیف عمل می کنند. اینکه رئیس یک شرکت دولتی بزرگ به خود اجازه می دهد هر تصمیمی برای محصول تمام شده خود بگیرد نشان از این دارد که دستگاه های نظارتی خوب عمل نمی کنند.

وی تاکید کرد: تعیین نرخ تمام شده محصول شرکت های دولتی بزرگ بر مبنای دلار تلگرامی و جعلی خلاف قوانین است. بنابراین دستگاه های نظارتی باید با این رویکردها برخورد داشته باشند.

/پایان متن/