مدیر کل میراث فرهنگی فارس، طی حکمی سرپرست اداره روابط عمومی و امور فرهنگی آن دستگاه را منصوب کرد.

سید مؤید محسن نژاد مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس طی حکمی محمدکاظم بهادری پور را به‌عنوان سرپرست اداره روابط عمومی و امور فرهنگی آن دستگاه را منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

ارتباط سازنده با رسانه ها، پیگیری مجدانه ارتباطات مردمی، پژوهش و افکارسنجی، تبلیغات محیطی مناسبتی و استفاده بهینه از ابزار‌های ارتباط الکترونیکی، تهیه و انتشار اخبار رویداد‌های اداره کل، ایجاد ارتباط مفید بین مدیران و همکاران، همچنین تعامل و ارتباط با فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ساماندهی فعالیت‌های اماکن تاریخی، فرهنگی و موزه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای و انعکاس به موقع و دقیق فعالیت‌ها با بهره گیری از توان کارشناسی مجموعه مورد انتظار است.

امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای تحقق اهداف و فعالیت‌های اداره کل موفق و موید باشید.

محمدکاظم بهادری پور، دانش آموخته مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد بازاریابی و تبلیغات جهانگردی بوده و در سالیان گذشته مدیریت اماکن تاریخی فرهنگی، مدیریت روابط عمومی اداره کل، کارشناس مسئولی حوزه نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری وجانشینی معاونت گردشگری را در سوابق کاری خود دارد.