رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب سد درود زن برای اراضی زراعی پایاب رودخانه کر در شهرستان های خرامه، زرقان و مرودشت رهاسازی می شود.

مجتبی دهقان پور در حاشیه بازدید از شبکه های انتقال آب سد درودزن در شهرستان زرقان، عنوان کرد: اولین رها سازی آب مذکور در سال زراعی جاری از سیزدهم اسفندماه در شهرستان خرامه شروع شده و بر اساس پیش بینی ها تا بیستم فروردین ماه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، او ادامه داد: این رها سازی در راستای تولید محصولات زراعی جو، گندم و گلرنگ در اراضی زیر دست سد درودزن است و با توجه به بازدیدهای کارشناسی و مصوبات کارگروه آب کشاورزی استان فارس انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: سهم شهرستان خرامه ۲۴ میلیون مترمکعب آب برای ۲۳ هزار هکتار بوده است و تا دوم فرودین ماه رهاسازی حقابه این شهرستان پایان یافت.

دهقان پور با بیان اینکه حقابه مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان های زرقان و مرودشت هم اکنون در حال رهاسازی است، تصریح کرد: سهم شهرستان زرقان حدود ۳۰ میلیون مترمکعب برای اراضی زراعی در سطح ۲۴ هزارهکتار است.

او عنوان کرد: قریب به ۵۰ میلیون مترمکعب آب سد درود زن نیز در سطح ۳۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان مرودشت رهاسازی می شود.

دهقان‌پور بیان کرد: با توجه به بارش های مناسب و میزان آب موجود در پشت سد درودزن، پیش بینی می شود بیش از ۲۰۰ هزارتن گندم در این اراضی تولید شود که نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: تاریخ و میزان رها سازی نوبت دوم آب سددرودزن بر اساس بازدیدهای مستمر و کارشناسی بعدی مشخص می شود.

/پایان متن/