مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس گفت: از حجم ۳ میلیارد مترمکعبی ۹ سد استان، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده، که از میانگین کشوری بالاتر است.

سیاوش بدری مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس در سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان فارس با اشاره به آبگیری ۵۷ درصدی سد‌های استان فارس، اظهار کرد: در زمان حاضر از حجم ۳ میلیارد مترمکعبی ۹ سد استان، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده است، که از میانگین کشوری بالاتر است.

او افزود: از این حجم حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب قابل برنامه‌ریزی است که نسبت به پارسال ۲۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس همچنین با اشاره به ضرورت نصب کنتور‌های حجمی هوشمند بر روی ۶۴ هزار حلقه چاه مجاز استان، تصریح کرد: در زمان حاضر بیش از ۱۶ هزار کنتور هوشمند نصب شده است و برای تسریع در این امر دو تفاهمنامه با شرکت صنایع الکترونیک شیراز برای ساخت ۱۶ هزار کنتور و آستان قدس رضوی برای ۱۸ هزار کنتور به امضا رسیده است.

بدری همچنین گفت: میانگین بارندگی در استان فارس در سال زراعی جاری ۲۵۰ میلیمتر بود که نسبت به سال زراعی گذشته ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۲ درصد افزایش یافته است.

محمدهادی ایمانیه استاندار فارس هم در این نشست با بیان اینکه بارندگی‌های خوب امسال امکان رهاسازی آب از سد درودزن را در دو نوبت امکان‌پذیر کرد، گفت: در مرحله اول با هدف حمایت از محیط زیست بخشی از آب این سد به تالاب بختگان رسانده شد و در مرحله دوم هم ۵۰ میلیون مترمکعب آب برای کمک به کشاورزی به شهرستان‌های مرودشت، زرقان و خرامه رهاسازی شد.

او گفت: به منظور مدیریت منابع آب، تسهیلات بانکی و صدور مجوز برای طرح‌های تغییر کاربری از کشاورزی سنتی به کشت گلخانه‌ای در دستور کار است.

ایمانیه همچنین با اشاره به مصوبه این شورا در خصوص مدیریت پساب فاضلاب تصفیه خانه شرق شهر صدرا افزود: بر اساس این مصوبه شهرداری شهر صدرا و باغ‌های شهری آن محدوده از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ باید به جای استفاده از آب چاه فقط از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند.

/پایان متن/