ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان از عدم توجه به فارس خطاب به رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه تکلیف کاستی ها و کمبودهای آموزش و پرورش فارس را مشخص کنید و اینکه چرا آذربایجان غربی با یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در سفر استانی دارد و فارس با ۵ میلیون نفر ۶ هزار میلیارد است در این رابطه به انتقاد پرداخت.

ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از عدم توجه به کاستی های آموزش و پرورش فارس انتقاد کرد و خواستار تخصیص بودجه عادلانه با استان‌ها شد.

او در نشست مشترک با رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس و روسای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش در ناحیه یک با انتقاد شدید از عدم توجه وزارتخانه آموزش و پرورش به کاستی ها در استان فارس اظهار داشت: چندین جلسه در خصوص کمبودهای آموزش و پرورش استان فارس با آقای وزیر داشته ایم اما هنوز خروجی ملموسی را مشاهده نکرده ایم.

او روند توزیع بودجه در استان ها را نیز عادلانه ندانست و افزود: متاسفانه دولت در بحث تخصیص منابع به استان فارس نیز عجیب عمل می کند به طوری که مشاهده می کنیم به استانی مانند آذربایجان غربی با جمعیت و مساحت بسیار کمتر از فارس بیست هزار میلیارد تومان که چندین برابر بودجه فارس که شش هزار میلیارد تومان است در سفرهای استانی تعلق گرفته است!

عزیزی خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش در شورای آموزش و پرورش استان قول ۴۰۰میلیارد تومان مساعدت داد اما هنوز محقق نشده است و اگر کمکی عاجل نشود برای سال تحصیلی آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

/پایان متن/