به دنبال انعکاس گزارش‌های ویژه از توانمندی‌های و عملکرد بخش‌های خصوصی و دولتی در زمینه کشاورزی و دامپروری استان فارس، مدیرعامل بانک کشاورزی استان فارس در گفت و گوی اختصاصی با رسانه عصر کار نسبت به عملکرد این مدیریت از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت.

محمدحسن رزاق‌منش، مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس، ارائه تسهیلات به متقاضیان زیربخش‌های مختلف کشاورزی و بازرگانی را از ابتدای سال جاری تاکنون ، مبلغ ۹۱۴۱۴ میلیارد ریال خواند و گفت: این میزان تسهیلات به ۶۹۴۶۹ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۹۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است که در واقع با پرداخت این میزان تسهیلات، ۱۳۲ دستگاه انواع ماشین آلات بخش کشاورزی همچون تراکتور، کمباین و دنباله بندها به بخش مکانیزاسیون کشاورزی استان اضافه شده است. همچنین شعب بانک کشاورزی استان فارس در طی این مدت، مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را به ۵۷ نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

رزاق‌منش اضافه کرد: شعب بانک کشاورزی استان فارس در رابطه با تسهیل در امر ازدواج جوانان ، مبلغ ۳۲۷۷ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج را به ۳۹۵۶ نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

وی سپس میزان وام پرداختی در رابطه با کشت گلخانه ای با هدف توسعه اين نوع كشت در جهت توليد محصولات كشاورزي را در همین مدت، بیش از ۲۵۷۰ میلیارد ريال تسهيلات برای این نوع کشت ذکر کرد و افزود: پرداخت تسهیلات در زمینه كشت گلخانه اي استان، منجر به احداث و بهره برداری از ۶۶ طرح با مساحت بيش از ۴۷٫۵ هكتار در استان فارس شده است.

وی افزود: طی این مدت، مبلغ ۲۱۳۹ میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به ۴۸۴ نفر از متقاضیان پرداخت شده است. همچنین در زمینه باغداری ، شعب بانک کشاورزی استان مبلغ ۷۲۲۶ میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۶۲۷۸ نفر از متقاضیان باغدار استان و مبلغ ۲۵۰۲۶ میلیارد ریال تسهیلات دامداری به ۲۷۱۸۳ نفر از متقاضیان پرداخت نموده است.

یکی دیگر از اقدامات شعب بانک کشاورزی استان فارس در این مدت پرداخت مبلغ ۳۲۷۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی می باشد که مدیرعامل بانک کشاورزی استان فارس به آن اشاره کرد و گفت: این میزان تسهیلات به ۳۹۵۶ نفر متقاضی از مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، بهزیستی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغ ۱۰۱۳۵ میلیارد ریال تسهیلات زراعت نیز به ۶۹۴۶ نفر از متقاضیان این زیربخش کشاورزی پرداخت شده است.

رزاق منش پرداخت بیش از ۱۲۴۴۲ میلیارد ریال تسهیلات در زیر بخش صنایع تبدیلی در همین مدت به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان فارس را یکی دیگر از اقدامات مهم خواند و گفت: این میزان تسهیلات به ۸۵۲ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

این مقام مسئول بانکی همچنین از پرداخت بیش از ۶۰۲۶ میلیارد ریال غرامت مربوط به سال زراعی جاری توسط بانک کشاورزی خبر داد و افزود : بیش از ۱۸۹۴ هزار راس انواع دام و تعداد ۲۸۷۴۹ بیمه گذار در بانک کشاورزی استان فارس دام های خود را تحت پوشش صندوق بيمه كشاورزي استان قرار دادند همچنین بیش از ۶۵ هزار بیمه نامه تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در بانک کشاورزی استان فارس صادر شده است که ، از مجموع بیمه نامه های صادر شده ۱۷۷۹۹ بیمه نامه در بخش باغات، ۳۱۶۰۹ بیمه نامه در بخش زراعت ، تعداد ۱۲۱۴۲ بیمه نامه در بخش دام ، تعداد ۱۷۸۵ بیمه نامه در بخش طیور ، تعداد ۹ بیمه نامه در زیربخش آبزیان و تعداد ۶۰ بیمه نامه در سایر بخش ها شامل منابع طبیعی، ابنیه و ماشین آلات بوده است.

/پایان متن/