استاندار فارس، با بیان اینکه فعالیت های گسترده و متنوعی در حوزه‌های مختلف در کشور انجام شده گفت: جوانان ما آنگونه که باید نسبت به مسائل و وقایع کشور آگاهی و اطلاعات ندارند و این آگاهی باید افزایش یافته و تقویت شود.

محمد هادی ایمانیه، دوشنبه در جلسه ستاد استانی راهیان پیشرفت در شیراز، با بیان اینکه این اردوها به افزایش هویت و وابستگی ملی منتهی شود افزود: دستگاه های اجرایی استان باید به این مساله با جدیت ورود کنند.وی ادامه داد: این کار اهمیت و ارزش بالایی دارد، نباید نیمه تمام رها شود بلکه باید جدی گرفته شود.

او اظهار داشت: جهاد تبیین سال‌هاست که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب است، اردوی راهیان پیشرفت و بازدید از دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از مواردی است که می تواند در زمره‌ جهاد تببین قرار گیرد.
استاندار فارس، خواستار مشخص شدن اهداف این اردوها و ایجاد خلاقیت در اجرای آنها شد و گفت: باید ضمن اینکه اهداف کلی و جزئی این طرح مشخص می شود، روش کار، دامنه‌ شمول، نقش شهرستان ها و سایر موارد نیز به شکل دقیق مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد.
ایمانیه، دستاوردهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی را افتخار آفرین دانست و افزود: بازدید از دستاوردها در دو حوزه تخصصی و عمومی دسته بندی شود و آشنایی با مظاهر ملی در کنار توجه به مسائل تخصصی و زیرساختی نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی، خواستار تسریع در تدوین آیین نامه اجرایی اردوی راهیان پیشرفت شد اظهار داشت: باید به پیوست های مالی و رسانه‌ای نیز در تدوین این آیین نامه به عنوان یک ضرورت توجه شود.
استاندار فارس، خواستار صدور فراخوان میزبانی از دانشجویان و جوانان شد و گفت: علاقمندان به میزبانی از دانشجویان در تمام زمینه‌ها اعلام آمادگی کرده و صنایع و معادن نیز در تامین مباحث مالی همکاری داشته باشند.
ایمانیه گفت: در پایان هر برنامه و اردو باید از مخاطبان نظرسنجی شود و ضمن دریافت انتقادات در زمینه های مرتبط، پیشنهادهای علمی و تخصصی نیز از بازدید کنندگان مطالبه شود.

/پایان متن/