رئیس سازمان بازرسی استان‌ فارس در مراسم شهرداران فارس به اهمیت و ضرورت ایجاد درآمد پایدار در مدیریت شهری تاکید کرد.

کاظم اکرمی در همایش شهرداران فارس در شیراز گفت: در خصوص درآمد‌های پایدار باید تلاش شود، چرا که درآمد‌های ناپایدار مشکل ما را حل نمی‌کند و باتوجه به اینکه ساخت و ساز‌ها کم شده و عوارض پرداختی کاهش یافته است، باید در هزینه‌های ثابتی که شهرداری‌ها دارند، درآمد‌های پایدار برای شهر ایجاد شود.

او گفت: بسیاری از شهر‌های استان وضعیت و شرایط مشابهی در حوزه درآمد پایدار دارند و باید نسبت به اشتراک عملکرد خود در این حوزه اقدام کنند.

اکرمی گفت: طرح‌های تفصیلی در شهر‌ها اجرا و برنامه‌ها تنظیم شود و تنها بدنبال این نباشیم که برای مردم سکونت گاه بسازیم بلکه مردم علاوه بر سکونتگاه به مدرسه، مرکز آموزشی و مجموعه تفریحی نیاز دارند، لذا علاوه بر ایجاد چنین خدماتی باید نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام شود.

او با تأکید بر اینکه در شهر‌های کوچک باتوجه به فراهم بودن زمین نیازمند اقدام جدی برای حوزه‌های زیر ساختی نظیر پارک، محل آموزش و تفریح مردم و درمانگاه هستیم، گفت: در برخی شهر‌ها برخی توافقات با مالکین در راستای ساخت و ساز انجام و همه هزینه به ویژه هزینه عوارض دریافت می‌شود، اما پروانه‌ها به مدت طولانی صادر نمی‌شود؛ لذا برابر قانون تولید رقابت پذیر در هنگام دریافت عوارض و توافق با متقاضی باید پروانه صادر و ارائه شده و در صورتیکه امکان صدور پروانه وجود ندارد نباید هزینه‌ای از متقاضی دریافت شود.

مدیرکل سازمان بازرسی منطقه سه کشور گفت: شهرداران همه دلسوز هستند و در آن تردیدی نیست و باید تمام سعی و تلاش آن‌ها در راستای رفع و کاهش مشکلات مردم باشد.

/پایان متن/