خبر منتشر شده مربوط به احتمال انتصاب استاندار کنونی فارس جهت تصدی جایگاه جمعيت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تکذیب شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در روز گذشته کاربران فضای مجازی یک پیام با محتوای انتخاب استاندار کنونی فارس به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پلتفرم اجتماعی واتساپ با منبع ایرنا منتشر شد که با بررسی‌ها مشخص گردید که این پیام مربوط به سال گذشته و قبل از منصوب شدن محمدهادی ایمانیه به عنوان نماینده عالی دولت در فارس بود.

پیام منتشر شده در فضای مجازی به شرح زیر است:

《《 تهران – ایرنا – مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر از برگزاری جلسه شورای عالی هلال احمر و انتخاب گزینه‌های پیشنهادی ریاست جمعیت هلال احمر به رییس جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛ طبق شنیده‌ها دکتر ایمانیه ریاست  جمعیت هلال احمر کشور می شود و سردار کوشکی استاندار فارس می‌شود. 》》

خاطرنشان می‌گردد پیش از این مسئولیت هلال‌احمر به دکتر ایمانیه پیشنهاد داده شده‌ بود که وی به دلیل پیشنهادهای متعدد استان فارس برای خدمت انتخاب کرده بودند؛ همچنین برخی از چهره‌‌های سیاسی و اجتماعی کشور و فارس جایگاه استاندار کنونی را فراتر از این استان به ویژه در مسئولیت‌های ملی نظیر وزارت بهداشت و درمان می‌دانند که این یک موضوع جداگانه و در جای خود قابل بررسی است.

بنابراین به نظر می‌رسد شایعات اخیر  رنگ و بوی سیاسی دارد که طبق پیگیری‌های انجام شده این رسانه بد روابط‌عمومی جمعيت هلال‌احمر و استانداری فارس خبر ساختگی رفتن ایمانیه از فارس تکذیب می‌گردد.

/پایان متن/