رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر مالک متروپل، شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی که در طول ساخت پروژه مشکوک به انجام تخلف بوده و اقدامی برای توقف طرح نکرده از مقصران این حادثه هستند.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای کار در انتخاب مشاور و ناظر کار متاسفانه کوتاهی انجام شده و شرکت ناظر صلاحیت و مجوز قانونی لازم را نداشته و در حین انجام پروژه مرتبا ناظران پروژه تغییر پیدا کردند.

وی افزود: متاسفانه علی رغم آنکه گزارش تخلفات به شهرداری ابلاغ شدند اما نه شهرداری و نه دیگر مدیران متولی در سایر دستگاه‌ها توجهی به آن نداشتند.

رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر مالک، شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی که در طول ساخت پروژه مشکوک به انجام تخلف بوده و اقدامی برای توقف طرح نکرده از مقصران این حادثه هستند.

وی ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی منطقه آزاد و متولی مدیریت عمرانی آن منطقه در این امر دخیل بودند که در جلوگیری از تخلف کوتاهی کردند.

محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد: گزارش تعیین مقصران حادثه در ۶ صفحه آماده و به هیئت رئیسه و دستگاه قضا ابلاغ خواهد شد تا با استفاده از متخصصین به این پرونده رسیدگی شود.

وی بیان کرد: درصد قصور هر یک از متخلفین متفاوت است اما بیشترین آن به شهرداری آبادان، سازمان نظام مهندسی برمیگردد البته برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند.

/پایان متن/