مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شهر جدید صدرا منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، دکتر یداله رحمانی امروز از طرف ریاست شهر های جدید وزارت راه به عنوان مدیر عامل شهر جدید صدرا معرفی شد.

رحمانی قبل از این سرپرست استانداری فارس و معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری و مسئولیت‌هایی دیگر در استان و خارج از فارس نیز بوده است.

/پایان متن/