معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در توئیت اخیر خود از اجرایی شدن سند تحول بنیادین توسط آموزش و پرورش فارس در فضاهای ورزشی خبر داد.

صادق ستاری‌فر، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ساعتی پس از اتمام سفر یک روزه وزیر به استان فارس توییتی به شرح زیر منتشر می کند: سهم استان فارس از طرح شهید سلیمانی (نهضت ملی ایجاد ۲۱۰۰ فضای ورزشی درون مدرسه ای) ۸۹ باب بود؛ دیروز با حضور وزیر ۴۲ فضای ورزشی افتتاح و به بهره‌برداری رسید یعنی تقریبا هر دو روز یک فضای ورزشی توسط مدیران مدارس و همکاران تربیت بدنی، بدون اینکه به پیمانکار بسپارند، ایجاد شد که چند نکته در این باب قابل تامل است.

به عبارتی این توییت از یک تحول در نظام مدیریتی آموزش و پرورش فارس پرده بر می‌دارد و این حقیقت را که اداره کل فارس در یک سیر تحولی قرار گرفته روشن می‌کند.

در ابتدای حضور مدیرکل جدید آموزش و پرورش فارس و تأکیدی که ایشان بر اجرای سند تحول داشتند جان تازه ای به کالبد این سند دمیده شد و در ادامه نشان داد که برای این تحول بر اساس تجاربی که در این حوزه به خوبی کسب کرده بود، برنامه دارد.

حال؛ مبنایی‌ترین ضرورت سند تحول بنیادین تربیت شش ساحتی می باشد که ساحت زیستی بدنی یکی از آن‌هاست و در این راستا اتفاقاتی که رقم خورده به خوبی رویکرد تحولی در این مدت کوتاه را نشان می دهد؛ مثل کلنگ زنی اولین زورخانه ورزش‌های زورخانه‌ای و کلنگ‌زنی دهکده تربیت بدنی استان فارس در بین ۸ استانی که دهکده‌ی تربیت‌بدنی گرفته‌اند و یا در راستای تکریم فرهنگیان استان پس از سیزده سال با حمایت ویژه اداره کل، برگزاری مسابقات ورزشی در شش رشته بین خواهران و برادران فرهنگی با حضور ۲۱۰۰۰ نفر از فرهنگیان که ۱۸۰۰ نفر به مراحل استانی راه یافته و رضایت‌مندی فرهنگیان شرکت کننده از ویژگی‌های بارز این مسابقات بود و یا همین توییتی که معاون وزیر به آن پرداخته است؛ افتتاح و بهره برداری ۴۲ باب فضای ورزشی از ۸۹ باب سهم استان در طرح شهید سلیمانی و مجموع اتفاقاتی که در حال وقوع است و به گوشه‌ای از آن در حوزه‌ی ساحت زیستی بدنی پرداخته شد، از نشاط و طراوتی حکایت دارد که منشأ آن را باید در گستراندن ریل تحول در مسیر آموزش و پرورش فارس دانست.

/پایان متن/