نماینده شیراز و زرقان با انتقاد از مساحت و متراژ پایین پارک‌های علم و فناوری و شهرک های دانش بنیان در استان فارس و شیراز، گفت: متاسفانه متراژ و مساحت پارک‌های علم و فناوری و شهرک های دانش بنیان در استان فارس و شیراز به مراتب پایین تر از استانی مانند اصفهان است که این اقدام زیبنده استان و شهری علمی مانند شیراز نیست.

علیرضا پاک فطرت در گفت و گو با ایلنا در رابطه با حضورش در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: حضور تعدادی از نمایندگان استان در یک کمیسیون باعث می شود تا از دیگر ظرفیت های مجلس غافل بمانیم.

پاکفطرت در این زمینه تصریح کرد: با توجه به اینکه دانشگاه های صاحب نام و با شهرت جهانی در استان و شیراز وجود دارد اما حضور یک نماینده در کمیسیون آموزش به مراتب می تواند مشکلات این مکان های بسیار مهم و آینده دار استان و شیراز را به صورت جدی پیگیری و چالش های این بخش را حل و فصل کند.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه جای خالی نمایندگان استان فارس به شدت در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری احساس می شد، گفت: با توجه به اینکه ۱۸ نماینده از استان پهناور فارس در مجلس شورای اسلامی حضور دارند اما شاهد جای خالی نمایندگان در کمیسیون هایی مانند آموزش هستیم که حضور یک نماینده از استان در این کمیسیون به مراتب می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در بهبود فضای آموزشی استان و شهر شیراز داشته باشد.

نماینده شیراز و زرقان در ادامه با بیان اینکه نبود نماینده از فارس در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری پیگیری مشکلات دانشگاه ها و مراکز علمی استان را به مراتب سخت و دشوار می کند بیان کرد: بی شک حضور افراد و نمایندگان در کمیسیون های تخصصی آموزشی نقش بسزایی در توسعه علم و دانش و فضای آموزشی و پژوهشی استان و شیراز دارد.

نماینده شیراز و زرقان افزود: با توجه به تاکیدات ویژه رهبری به موضوع دانش بنیان و شعار سال ذکر این نکته ضروری است مسئولان ارشد استان و کشوری توجه ویژه ای به افزایش سطح و دانش بنیان در استان پهناور فارس و شیراز داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه توجه به مراکز فنی و حرفه ای باعث ایجاد مهارت آموزی و در نهایت اشتغال خواهد شد ادامه داد: قطعا مهارت به عنوان یکی از مولفه های مهم در اشتغال افراد نقش بسزایی دارد که توجه به توسعه این بخش به مراتب می تواند وضع اشتغال استان و شیراز را میان افراد تحصیلکرده و عادی بهبود بخشد.

به گفته وی توجه و در اولویت قرار دادن آموزش باعث تغییرات و تحولات زیر بنایی و ماندگار در استان و شیراز خواهد شد.

/پایان متن/