رئیس‌کل دادگستری فارس در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی با بیان اينكه اقدام دستگاه‌های متولی امر زمین در رفع تصرف اراضی باید عملیاتی و کاربردی باشد و از شعارزدگی پرهیز شود، یکی از اقدامات مؤثر در این راستا را تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و اجرای کامل قانون حد نگار دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی با اشاره به اینکه مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی ملی از جمله اولویت های پانزده گانه تأکیدی ریاست معظم قوه قضائیه در ابتدای سال است، گفت: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه ها بر پیشگیری از وقوع زمین‌خواری‌های جدید و رفع تصرفات گذشته باشد.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه اجرای قانون حد نگار با اولویت تثبیت مالکیت اراضی دولتی می توان یکی از برنامه های کاربردی و پیشگیرانه باشد گفت: به منظور اجرای سریع و دقیق این قانون یک کمیته عملیاتی با نظارت دبیرخانه شورا تشکیل و فعالیت خود را در اسرع وقت آغاز کند.

وی با بیان اینکه به لحاظ وسعت و گستردگی استان فارس اجرای این قانون باید با همکاری و مشارکت سازمان ها و نهاد های متولی امر زمین صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت اراضی ملی می تواند سد محکمی در برابر متجارزان به اراضی ملی و زمین‌خواران باشد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس تأمین دلیل اراضی ملی در هر شهرستان در ابتدای دوران مدیریت در سازمان های متولی را طرح کاربردی دیگری خواند و در تشریح آن گفت: هر مدیری که در دستگاه های متولی امر زمین مسئولیت می پذیرد باید با همکاری دستگاه های نظارتی و قضایی در آغاز دوران خدمت با تأمین دلیل قضایی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، مورد بازخواست و پیگیری قانونی قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در مقابل مدیر مربوطه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت های قانونی تصرفات احتمالی گذشته را رفع و امتیاز مدیریتی مثبتی برای خود ثبت نماید.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان در خصوص آزاد سازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون بماند.

دادستان مرکز استان فارس نیز در این نشست با پیگیری مصوبات جلسات گذشته و اقدامات دستگاه های عضو شورا با تأکید بر اینکه گزارشات در خصوص برخی رفع تصرفات صورت گرفته را بررسی خواهیم کرد گفت: رفع تصرفات در اراضی حریم رودخانه ها در شهرستان سپیدان ادامه خواهد یافت و حاشیه رودخانه ها پاکسازی خواهد شد.

/پایان متن/