زهرا لاریجانی، کارشناس‌مسئول گردشگری خوراک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در یاداشتی در رابطه با اهمیت خوراک در صنعت گردشگری تاکید کرد.

در متن کامل این یادداشت آمده است:

گردشگری از پدیده هایی است که همچون بسیاری از علوم در طول زمان دچار تحول شگرفی شده است. گردشگری خوراک در فضای جغرافیایی خاص خود و در ارتباط با سایر بخش‌ها از اهداف پرطرفدار و پردرآمد در کشورهای توسعه یافته در امر گردشگری محسوب می شود.

اهمیت گردشگری خوراک یا همان شکم گردی تا جایی است که غذا، نقش مهمی در انتخاب مقصدهای گردشگری دارد. شرایط اقلیمی، محیطی، فرهنگی و تاریخی یک منطقه در اهمیت یک مقصد گردشگری خوراک نقش دارد و حتی در کنار بحث گردشگری فرهنگی قرار می گیرد تا جایی که حتی برخی غذاهای محلی تبدیل به میراث انسانی و فرهنگی آن منطقه گردشگری می شود.

با توجه به اینکه غذا یکی از پایه‌ترین مولفه‌های تجربه گردشگری است و بخش جدایی ناپذیری تجربه ما از گردشگر است و تنها در سال‌های اخیر در جایگاه اصلی خود در رابطه با مباحث گردشگری مورد مطالعه واقع شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است که این ادعا عجیب به نظر آید اما واضح است که غذا یکی از مولفه‌های اساسی زندگی روزمره و معمول در گردشگری است که سال‌ها از قلمرو مباحث اصلی در گردشگری مورد غفلت واقع شده است.

در سال‌های اخیر که به همان نسبت به گردشگری مورد توجه واقع شده است، اهمیت و توجه به غذا برای علوم اجتماعی و فرهنگی نیز افزایش یافته است و امروزه رسانه ها، مجلات تغذیه‌ای، تورهای گردشگری خوراک، برنامه‌های رسانه‌ای در رابطه با غذا و سفر هستند را شاهد هستیم، البته الزام نیاز به غذا برای ما موجب شده که غذا همواره از دغدغه های مطرح در صنعت گردشگری باشد.

/پایان متن/