رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر امورخارجه درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه به مجلس خبر داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش اقدامات این وزارتخانه در راستای جلوگیری از سدسازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس هفته آینده در کمیسیون کشاورزی حاضر می‌شود.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص سدسازی‌های کشور ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس، گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته علی رغم پیگیری‌ها نمایندگان به دلیل ضعف دیپلماسی اقتصادی اقدامی در راستای جلوگیری از سدسازی‌های کشور ترکیه بر روی این رودخانه‌ها انجام نشده است و وزارت خارجه پاسخ قابل قبولی ندارد.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  سد ایلیسو حجمی معادل ۱۲ میلیارد متر مکعب را دارد که ۵۶ درصد از آب رودخانه دجله را مسدود می‌کند، عنوان کرد: احداث سد ایلیسو خشک شدن تالاب‌‌های موجود در کشور عراق، سوریه و هورالعظیم و نابودی حدود ۶ و نیم میلیون هکتار از اراضی این کشورها را به همراه دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور ترکیه باید قوانین موجود در زمینه حق‌آبه رودخانه‌ها را رعایت و حجم آب مورد نیاز مصارف پایین دست را رهاسازی کند، افزود: با توجه به مسائل به وجود آمده در زمینه سدسازی‌های کشور ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس وزیر امور خارجه هفته آینده در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس حاضر می‌شود تا گزارشی از اقدامات این وزارتخانه ارائه کند.

/پایان متن/