نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت محیط زیست از سازمان به وزارتخانه توسط نمایندگان مجلس با هدف امکان پاسخگویی بهتر شد.

علیرضا پاکفطرت، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از رفتارها با سرمایه‌گذاران گفت: اخیراً دو سرمایه گذار به بنده مراجعه کرده و موضوعاتی را مطرح کردند که واقعاً جای تأمل دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه این دو سرمایه گذار بیان کردند زمانی که برای پیگیری روند کار سرمایه گذاری به سازمان محیط زیست کشور مراجعه کردند افرادی در آنجا برای پیگیری درخواست‌های نامعقولی داشته و آن‌ها از سرمایه گذاری پشیمان شده اند.

نماینده شیراز با تاکید بر اینکه چرا باید با این اقدامات سرمایه گذار را فراری داد، افزود: اگر ما مجلس و دولت انقلابی هستیم باید در همه موضوعات انقلابی باشیم نه اینکه با این دسته از کارها همه اصول را زیر پا بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه بنده به عنوان یک نماینده تبدیل محیط زیست به وزارتخانه را دنبال می‌کنم، ادامه داد: تا زمانی که محیط زیست سازمان باشد و امکان پیگیری و پاسخگویی از رئیس سازمان در مجلس نباشد قطعاً باید شاهد اینگونه موارد بود.

پاک فطرت گفت: نمایندگان باید هرچه سریع‌تر وضعیت تبدیل محیط زیست از سازمان به وزارتخانه را دنبال کنند.

/پایان متن/