با تعیین شعارِ سال چنین به نظر می رسد که ترمیم کابینه از بدیهی ترین کارهایی است که آقای رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ باید به انجام برساند و چندان منتظر مجلس و استفاده از قوه ی قهریه ی استیضاح و رای عدمِ اعتماد نماند.

عصر کار اعلام می کند: گزارش عملکرد تیم جدید مدیریتی استانداری فارس در انتصابات مبهم و بعضا فامیلی برخی از مسئولیت ها، عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماه در رابطه با فرآیند سرمایه گذاری در استان فارس اعم از برنامه ها و اقدامات انجام شده و پیش بینی شده، عدم تعیین تکلیف نهایی مقام عالی معاونت اقتصادی استانداری فارس، برخی از فرمانداران و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس را به منظور اطلاع دقیق رئیس جمهور دولت انقلابی ایران قوی جهت تذکر و توصیه جدی به نماینده عالی دولت سیزدهم در استان پهناور فارس مبنی بر اصلاح روند مدیریتی حاکم بر امور به نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار همچنین روزنامه آفتاب یزد هم در روز گذشته نوشت: با تعیین شعارِ سال چنین به نظر می رسد که ترمیم کابینه از بدیهی ترین کارهایی است که آقای رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ باید به انجام برساند و چندان منتظر مجلس و استفاده از قوه ی قهریه ی استیضاح و رای عدمِ اعتماد نماند.

آقای رئیسی، خود بهتر از همه می داند که در ادامه ی مسیری که سه سال و نیمِ دیگر به طول خواهد انجامید باید تعارف را کنار بگذارد و با ترمیم جدی کابینه به خصوص در بخش های اقتصادی نیم نگاهی نیز به استان ها و استانداری ها داشته باشد که ضعف مفرطِ برخی استانداران و نیز تصمیماتی که صرفا چالش زا و ناامیدکننده است در تقابل با منویات رهبری است که قطعا سید ابراهیم رئیسی برنخواهد تافت.

پس ضمن ایجاد تغییر در تیمِ دولت، در فقره ی ایجاد تغییر در برخی استانداری ها نیز نباید دست ـ دست شود کما این که می‌دانیم تیم های ارزیاب به دقت رفتار استانداران را زیر نظر دارند و حتی گزارش هایی نیز تهیه و خدمت آقای رئیسی ارسال شده که حکایت از تغییر در چند استانداری می دهد.

در پایان با توجه به شخصیت ارزشی و اصیل انقلابی استاندار کنونی فارس انتظار است تا استانداری فارس از طریق روابط عمومی نسبت به ابهامات و سئوالات مطرح در بین آحاد جامعه نیز یک پاسخ رسمی جهت اطلاع رسانی به عموم در اختیار این رسانه قرار دهد.

/پایان متن/