رئیس کمیسیون سومین حرم و گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز در رابطه با ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت معماران و استادکاران سنتی در پروژه‌های شهری شیراز تاکید کرد.

رضا محمدیان، رئیس کمیسیون سومین حرم و گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز در پنجاه و دومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر شیراز در حاشیه بررسی طرح همایش شهرسازی و معماری با عنوان ″رواق سومین حرم″ اظهار داشت: این همایش چند سالی است که برگزار می‌شود و این فرصت را به اساتید و دانشجویان معماری، مهندسین معمار، استادکارهای سنتی معمار و طراحان داخلی می‌دهد که با شرکت در همایش الگوهای معماری را معرفی کنند.

وی اضافه کرد: در طرح ارائه شده از کمیسیون شهرسازی و معماری به این همایش یک جامعیت بیشتری داده شده و همچنین با تغییر نام آن تناسب بیشتری با شهر شیراز و سومین حرم اهل بیت علیهم السلام دارد.

رئیس کمیسیون سومین حرم و گردشگری و زیارت با اشاره به لزوم تبیین، معرفی و پژوهش در حوزه هنرهای معماری سنتی شیراز و استان فارس بیان کرد: بعضی از استادکارهای معماری که هم‌اکنون در شهر شیراز و استان فارس در حال فعالیت هستند نه در شیراز و نه در دنیا هیچ جایگزینی ندارند از این رو بایستی در چنین همایش‌هایی به معرفی آثار و فعالیت‌های ایشان در بناهای تاریخی، در ساختمان‌های گوناگون و سایر کارهایی که انجام داده‌اند پرداخته شود ضمن آنکه بر روی هر یک از آنها پژوهش نیز صورت پذیرد.

محمدیان با بیان اینکه باید مدارس هنرهای معماری و کارهای اجرایی سنتی راه‌اندازی گردد، خاطرنشان کرد: بسیاری از این استادکاران بزرگوار به سن پیری رسیده‌اند و از آنجا که با هنری که دارند هیچ جایگزینی برای آنان وجود ندارد، بایستی شاگردان قابلی از این بزرگواران تربیت شوند تا هنر ایشان همچنان باقی بماند.

/پایان متن/