با حکم رئیس قوه قضاییه، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، کوروش زارعی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان فارس که تا پیش از این هم در مناصب مختلفی از جمله رئیس اجرای احکام کیفری فارس، رئیس دادسرای انقلاب فارس، رئیس دادگاه بدوی انتظامی وکلا و همچنین سایر مسئولیت‌های استانی و شهرستانی در دستگاه قضایی استان فارس بود با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران معرفی شد.

/پایان متن/