در جلسه ستاد ویژه اربعین حسینی در خوزستان فارس به عنوان استان معین در ستاد مرکزی اربعین کشور معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار، در جلسه ستاد ویژه اربعین حسینی در خوزستان که با حضور باقری؛ دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور، استاندار خوزستان، مهندس فرخ زاده؛ معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین و نماینده استان فارس و سایر مدیران مربوطه در استانداری خوزستان برگزار شد، حوزه مسئولیت های استان های معین تعریف و بر ارتقای خدمت رسانی، سهولت تردد زائران و آماده سازی امکانات مورد نیاز اربعین ۱۴۰۱ تاکید شد.

در این جلسه جهت ارزیابی و بررسی آخرین اقدامات استانهای معین، ضمن هماهنگی جهت اتمام عملیات باقیمانده در مرز شلمچه و چذابه و نیز فراهم سازی تسهیلات لازم از قبیل مهیاسازی امکانات بهداشتی، تسهیل مسیر موکب های موجود به عنوان مسیر اصلی، خدمت رسانی شبانه روزی موکب ها و استفاده از ظرفیت اردوگاهی راهیان نور برای اسکان و سایر موارد و نیز بازنگری طرح جامع اربعین مورد بررسی و تبادل نظر و بحث قرار گرفت.

/پایان متن/