معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس برلزوم ارتقا سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت: هنوز هم بسیاری از افراد گردشگری را خدمات لوکس می بینند و این موضوع نشان از آگاهی نداشتن کامل آنها از این خدمات است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس محمد فرخ زاده در سومین روز کاری خود در معاونت هماهنگی امور زائرین و گردشگری  استانداری فارس با روسای صنوف گردشگری و صنایع دستی ، اساتید و صاحب نظران گردشگری  استان فارس دیدار و گفت وگو کرد.

وی در این نشست صمیمانه با بیان اینکه نخستین اقدام اینجانب تغییراتی در ساختارهای این معاونت است گفت: توجه به حوزه گردشگری رویداد و ورود پروژه های سرمایه گذاری به این معاونت از جمله تغییرات ساختاری این معاونت خواهد بود همچنین بنا داریم برنامه ریزی ها برای اتصال فارس به دریا به صورت جدی انجام شود و شاهد توسعه گردشگری دریایی باشیم.

به گفته فرخ زاده مباحث آموزش یکی از ارکان مهم در حوزه گردشگری است و با توجه به اینکه عموم مردم همچنین گردشگری را خدماتی لوکس می ببیند از این رو باید به مباحث آموزشی ورود جدی شود. معاون استاندار فارس در ادامه بر ضرورت ورود آموزش پرورش در این حوزه تاکید کرد و افزود: باید در حوزه آموزش تدابیر جدی اندیشیده شود تا سواد گردشگری مردمی افرایش یابد و این مهم از دوران تحصیل دانش آموزان باید اتفاق افتد.

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس همچنین افزود: صنوف گردشگری  بخش خصوصی تلقی نمیشود چون عواید فعالیت های صنوف به عموم مردم برمی گردد و بهتر این است که این مجموعه های تخصصی را عمومی غیر دولتی بنامیم و این باعث می‌شود که ارتباط موثر مشترکی بین این مجموعه و حاکمیت برای یک هدف یعنی خدمت به عموم مردم شکل بگیرد.

بنابر این گزارش در این جلسه محمود فخری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس ضمن تقدیر از دکتر ایمانیه استاندار فارس برای انتصاب مهندس فرخ زاده به عنوان معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس، از اعلام آمادگی همکاری  تمامی صنوف و اساتید گردشگری استان با  معاونت گردشگری استانداری خبر داد.

وی بر ضرورت  تعامل بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت: توجه به بخش گردشگری و توسعه آن تاثیر به سزایی در توسعه و رونق اقتصادی استان دارد. به گفته وی گردشگری جزو صنوفی است که می تواند رونق و اشتغال را در صنوف دیگر هم فراهم کند. 

گفتنی است  در این جلسه در مورد ضرورت تعامل داخلی بین صنوف و همچنین تعامل صنوف با بخش دولتی و بالعکس هم صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.

/پایان متن/