در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه 11 مجتمع تفریحی در حریم رودخانه ها که برخی متعلق به نهاد ها و سازمان های دولتی در استان فارس است تا انتهای امسال تخریب و حریم رودخانه ها آزاد می شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این خبر و تأکید بر اراده دستگاه قضایی در اجرای احکام آزاد سازی تصرفات غیر قانونی انجام شده از اراضی ملی و طبیعی و حریم رودخانه های استان فارس گفت: در هفته جاری طی جلسه ای با نهادهای متولی، موضوع آزاد سازی حریم رودخانه ها در دستور کار است و تخریب مستحدثات ۱۱ مجتمع تفریحی که برخی مربوط به نهاد ها و ادارات دولتی استان است در اولویت اجرا قرار دارد.

وی گفت: عمده تصرفات در حاشیه رودخانه ها مربوط به حوزه های قضایی شیراز و سپیدان است و در سایر حوزه های قضایی فارس در این خصوص اقدامات پیشگرانه مناسبی را انجام داده اند.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی همچنین از رفع تصرف از ۲۱ هکتار از اراضی حاشیه ای، بستر و حریم رودخانه ها در یک سال اخیر خبر داد و تصریح کرد: تاکنون ۲۶۴ پرونده در این خصوص در دادگستری استان فارس منجر به صدور رأی شده است که همگی آراء به مرحله اجرا در آمده است.

وی تصریح کرد: عمده این رفع تصرفات به میزان ۷ هکتار مربوط به شهرستان داراب و ۵ هکتار مربوط به شهرستان شیراز بوده است.

این مقام قضایی استان افزود: در راستای رسیدگی به پرونده های مطروحه در حوزه بستر و حریم رودخانه ها در یک سال اخیر ۶۷۹ متهم به دستگاه قضایی معرفی شده اند که در فرایند دادرسی به اتهامات آنان رسیدگی و با مجازات های مناسب قانونی روبرو شده اند.

/پایان متن/