رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شورای ششم قصد استیضاح شهردار شیراز را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از راستین آنلاین علیرضا اسکندری در حاشیه چهل و هشتمین جلسه فوق العاده صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز با تسلیت ایام شهادت حضرت احمدبن موسی (ع ) گفت: استیضاح شهردار یکی از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است، اما ششمین شورای اسلامی شهر شیراز قصد استیضاح شهردار را ندارد و مطلب یاد شده در یکی از رسانه ها ناشی از برداشت نادرست است.

او با بیان این که طرح چنین مسایلی زمینه ساز بر هم خوردن یکپارچیگی و انسجام شورا و شهرداری می شود اظهار داشت: اختلاف نظر و سلیقه فی ما بین اعضای شورا و مدیران شهرداری امری طبیعی است که نتیجه آن به پیشرفت و رونق شهر خواهد انجامید.

اسکندری در پایان گفت: تلاش تمامی اعضا در کمیسیون عمران و صحن شورای اسلامی شهر تصویب بودجه عملیاتی و جهادی است که مسیر توسعه شهر شیراز را هموار کند.

/پایان متن/