استاندار فارس بر ریشه‌یابی تجمعات و تحصن‌های مکرر در مقابل استانداری تاکید کرد و از فعال شدن میز خدمت در ورودی استانداری فارس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از اطلاع‌رسانی استانداری فارس، محمدهادی ایمانیه در جلسه ویدئوکنفرانسی با مرکز ارتباطات مردمیِ ریاست جمهوری که با حضور دکتر مرتضوی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، به سه نکته اشاره کرد و اظهار داشت: سرکشی به شهرستان‌ها و بازدید از فضاهای مختلف و گفتگو با مردم شیوه کاری ما است.
وی ریشه‌یابی تحصن‌ها و تجمع‌های اعتراضی را ضروری دانست و افزود: باید بررسی‌های لازم جهت علت‌یابی تجمعات و تحصن‌های جلوی استانداری مشخص شده و به شکل ویژه به آن بپردازیم.

فعال کردن میز خدمت در ورودی استانداری، نکته دیگری بود که استاندار فارس در این نشست مجازی به آن اشاره و در ادامه، عنوان کرد: در اقدامی دیگر خیریه‌ها را دور هم جمع کرده و حالت تخصصی به آن‌ها داده‌ایم که بتوانیم مشکلات مختص هر حوزه را به خیریه‌ای خاص بسپاریم.

نماینده عالی دولت در فارس افزود: به طور مثال مباحث مربوط به حوزه سلامت را در برخی خیریه‌ها، مشکل معیشت را در خیریه‌‌ای دیگر، مسکن را در خیریه مربوط به مسکن، جهیزیه را در برخی خیریه‌های دیگر و … حل کرده و به این ترتیب از موازی‌کاری اجتناب می کنیم.

ایمانیه در ادامه، تعداد دو کارشناس برای دفتر ارتباطات مردمی استان فارس با پنج میلیون نفر جمعیت و وسعت ۷/۲ درصدی جمعیت کل کشور را تعداد بسیار کمی دانست و خواستار اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش این تعداد شد.

/پایان متن/