سید محمد صادق کشفی نژاد،مدیرکل بهزیستی فارس از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان جهت اشتغال افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس سید محمد صادق کشفی نژاد با بیان این که اداره کل بهزیستی استان فارس دارای ۲۸ مرکز حرفه‌آموزی و کارگاه اشتغال زایی تحت نظارت جهت افراد دارای معلولیت است و باید توانخواهان به سمت حرفه آموزی و بهره مندی از خدمات این مراکز و کارگاه ها هدایت شوند ،گفت: از تعداد ۲۸ مرکز سه مرکز حرفه‌آموزی، پنج کارگاه تولیدی و حمایتی، سه مرکز پیش حرفه ای و یک مرکز پشتیبانی شغلی در شهرستان شیراز فعال و مابقی مراکز در شهرستان های سطح استان و طبق رنگ بندی کرونایی به صورت حضوری و مجازی در حال آموزش اشتغال به توانخواهان هستند.
او در ادامه اظهار داشت: ظرفیت کل پذیرش افراد دارای معلولیت در مراکز حرفه آموزی و پیش حرفه ۸۶۵ نفر هست که از این ظرفیت تعداد ۲۷۰نفر در شیراز و ۴۹۵ نفر مابقی در شهرستانها می باشد. و همچنین ظرفیت کل کارگاههای تولیدی حمایتی ۲۹۰ نفر هست که از این تعداد ۲۱۰ نفر در شیراز و ۸۲ نفر مابقی در شهرستانها می باشد که تاکنون زمینه آموزش و ایجاد اشتغال جهت توانخواهان را فراهم نموده اند.
کشفی نژاد اشاره ای نیز به فعالیت مرکز پشتیبان شغلی معلولین داشت و گفت: این مرکز به عنوان تنها مرکز پشتیبانی شغلی معلولین در استان فارس هم اکنون در شیراز فعالیت می کند و سالیانه ۵۰ نفر از معلولین متوسط به بالا در کارگاهها و شرکتهای تحت نظارت کارفرمایان را جهت اشتغال پایدار شناسایی ومعرفی می نماید.
مدیر کل بهزیستی فارس خاطر نشان کرد: در سال جاری بهزیستی فارس اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی جهت افراد دارای معلولیت هزینه نموده است و مطابق دستورالعمل کشوری کارفرمایانی ک افراد دارای معلولیت را مشغول به کار نمایند به شرط‌ پرداخت حقوق برابر قانون اداره‌‌‌ کار و بیمه تامین اجتماعی جهت توانخواه می توانند از تسهیلات کم بهره کارفرمایی، تا سقف ۲۰ نفر و سقف پرداخت ۲میلیارد تومان نیز بهره مند گردند.

/پایان متن/