برش بودجه پیشنهادی، ویژه بازآفرینی مناطق حاشیه ای و محلات کم برخوردار شهر شیراز، در کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از روابط عمومی شورای شهر، سیده مریم حسینی رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز در سی امین جلسه این کمیسیون که موضوع برش بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ ویژه بازآفرینی و ساماندهی مناطق حاشیه ای و محلات کم برخوردار شهر شیراز را مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: رعایت عدالت اجتماعی و رسیدگی و کاهش مشکلات مردم در مناطق شهری خصوصا مناطق کمتر برخوردار شهر از مهمترین برنامه های این کمیسیون است.

حسینی با بیان اینکه از شروع فعالیتم در شورای اسلامی شهر، به منظور ارزیابی و نیازسنجی از محله های مختلف سطح شهر، بازدیدهای متعددی از این محله ها خصوصا محله های حاشیه ای و کم برخوردار داشته ام، بر ضرورت کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و همچنین آبادانی هرچه بیشتر این محله ها تاکید کرد و افزود: تحقق اصل عدالت، رفع تبعیض و ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان، از اهداف شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ششم است.

رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شهر، گفت: برای کاهش محرومیت از مناطق کم برخوردار شهر، برنامه ریزی خوبی از سوی این کمیسیون صورت گرفته است.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار در جهت تحقق برنامه ها و اجرای پروژه ها، به عنوان کمیسیون سیاست گذار و مناطق شهرداری نیز اهتمام ویژه در اجرای برنامه ها و پروژه هایی که تعریف می شوند داشته باشند.
همچنین مقرر شد جلسات تخصصی در کمیسیون با حضور کارشناسان و با محوریت مسئله بودجه پیشنهادی برگزار و نتایج مقتضی ارائه گردد.

/پایان متن/