جلسه مشترک رییس سازمان تات با رییس کمیسیون کشاورزی، آب، خاک و مناطق طبیعی شورای اسلامی و اعضای آن جهت بررسی مشکلات و معضلات حوزه کشاورزی و طرح راهکار برای آنها برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار، محمد جواد عسکری از جلسه مشترک با رییس سازمان تات جهت بررسی مشکلات و معضلات حوزه کشاورزی و طرح راهکار برای آن‌ها خبر داد و گفت: در این نشست که با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون انجام شد مصوباتی از قبیل ارائه گزارش و اعلام کمبودها و نیاز های این حوزه به تصویب در آمد.
وی بیان داشت: شرکت در سفرهای استانی به همراه اعضای کمیسیون در بازدید های استان، میزان کشت برنج در کشور بررسی شود( میزان واردات و صادرات ومشکلات در این حوزه) و انتقال آب از نیمه چاه ها به اراضی از مصوبه های این جلسه است.
عسکری به به الزام کاروزی دانشجویان تاکید داشت و عنوان کرد: در این نشست، مقرر گردید کارورزی دانشجویان جدی گرفته شود و بدون کارورزی فارغ التحصیل نشوندو همچنین توسعه و ترغیب هنرستان‌های کشاورزی باید در دستورکار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد تا از فروش سم، بذر و کود توسط همکاران سازمان جلوگیری شود که در غیر این صورت با ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی کل کشور و دستگاه قضا با آنها برخورد می شود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تولید محصولات ارگانیک و بیولوژیکی، بررسی تولیدات ارز بر، نظارت بر ثبت گواهی حضور، احیاء و احصا بانک های ژنی در دستور کار قرار گرفت.
در پایان گفته شد این دستور به تمام استان ها اعلام و طبق زمان بندی اعلام شده به کمیسیون کشاورزی ارسال کنند.

/پایان متن/