به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار واکنش معاون اجتماعی سپاه فجر استان فارس به پاسخ سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر اینکه نمی‌دانم! آمار اشتغالزایی مربوط به معتادان بهبود یافته چقدر است، مورد توجه جدی برخی از مردم دغدغه‌مند قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار واکنش معاون اجتماعی سپاه فجر استان فارس به پاسخ سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر اینکه نمی‌دانم! آمار اشتغالزایی مربوط به معتادان بهبود یافته چقدر است، مورد توجه جدی برخی از مردم دغدغه‌مند قرار گرفت.

 

 

این اظهارات در حالی مطرح است که در ماه‌های گذشته پس از تغییر و تحولات مدیریتی در این اداره‌کل تاکنون گزینه‌های پیشنهادی مختلفی جهت تصدی جایگاه عالی دستگاه اجرایی مذکور علیرغم تاکید رئیس مجمع نمایندگان فارس نسبت به ضرورت تعیین تکلیف این مسئولیت دولتی نیز معرفی شده‌اند اما این مهم به نتیجه نهایی نرسیده است و نیازمند تسریع در صدور حکم مدیرکلی سرپرست فعلی یا گزینه شایسته‌تر دیگر دارد تا مردم نسبت به انجام تکالیف دولتی توسط مجریان قانون امیدواری بیشتری داشته باشند.

/پایان متن/