مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کشف بذر هویج تقلبی به ارزش 24 میلیارد ریال در شهرستان اقلید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، حمید دبیری گفت: اکیپ بازرسی و نظارت بر واحدهای گیاه پزشکی ۵۱۴ کیلو بذر هویچ تقلبی را کشف و ضبط کردند.

به گفته وی، در عملیات مذکور یک تن سم تقلبی، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته به ارزش پنج میلیارد ریال نیز کشف و توقیف شد.

او افزود:پرونده متخلفان به منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه این مدیریت متولی و مدیر نظارت بر توزیع سموم می باشد، تصریح کرد: اکیپ بازرسی و نظارت بر واحدهای گیاه پزشکی متشکل از کارشناسان این مدیریت، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نماینده اتحادیه فروشندگان سموم و نماینده تعریزات استان فارس است.

دبیری؛ به بهره برداران توصیه کرد که سموم و سایر نهاده های کشاورزی مورد نیاز را از فروشگاه های مجاز تهیه کنند.

/پایان متن/