رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: سهم و رقم پیش‌بینی شده برای این استان در صندوق عدالت و پیشرفت یا همان صندوق کارآفرینی و امید سابق در بودجه سال ۱۴۰۱ افزون بر ۲۳هزار میلیارد ریال است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از خبرگزارش ایرنا در استان فارس، احمدعلی افکاری گفت: یکی از رویکردهای اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید بر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است که دولت با اختصاص ردیف قانونی و تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت زمینه تحقق این مهم را بیش از پیش فراهم کرده است.

وی بیان کرد: عددی که برای این صندوق در کل کشور پیش بینی شده ۶۶۰ هزار میلیارد ریال است که سهم استان فارس حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

افکاری بیان کرد: نکته حائز اهمیت در زمینه منابع این صندوق آن است که کل منابع پیش بینی شده در آن به طور ۱۰۰ درصد در خود استان و با تفویض اختیار به شورای برنامه ریزی و توسعه برای اشتغال و تولید هزینه خواهد شد.

دستگاه های دولتی فارس باید تا سقف هشت هزار میلیارد ریال اموال بفروشند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس با اشاره به راه های تامین منابع این صندوق گفت: یکی از محل های تامین منابع از محل فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی است که رقم پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ برای استان فارس حدود هشت هزار میلیارد ریال است.

افکاری اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی به صندوق عدالت و پیشرفت که همان صندوق کارآفرینی و امید سابق هست واریز خواهد شد و ۱۰۰ درصد این منابع هم به خود استان و با محوریت تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت.

وی به دیگر مزایا و شاخص های مثبت صندوق عدالت و پیشرفت اشاره کرد و گفت: همچنین صاحبان معادن مکلف هستند بین ۶تا۱۰ درصد منابع خود را به این صندوق برای کمک به بهبود تولید و اشتغال و سرمایه گذاری واریز کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس بیان کرد: تا سال جاری سهم پرداختی به هر استان ۱۵ درصد بود که هم اینک و بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

افکاری همچنین گفت: کل منابع حاصل از درآمدهای استانی به ویژه از طریق مالیات نیز به حساب این صندوق واریز خواهد شد و باید در زمینه کمک به بهبود تولید و اشتغال هزینه شود.

وی بیان کرد: سهم استان فارس تنها از محل مالیات در بودجه سال آینده رقمی افزون بر ۹۹ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این عدد نسبت به سال جاری حدود ۷۳ درصد رشد خوهد داشت.

افکاری همچنین با اشاره به میزان تخصیص بودجه عمرانی سال جاری(۱۴۰۰) گفت: تاکنون ۱۵ درصد سه درصد نفت و ۵۳ درصد از اعتبارات عمرانی استانی به دستگاه های اجرایی در استان ابلاغ شده که سهم نفت به صورت نقدی ابلاغ شده است.

وی میزان اعتبارات عمرانی تخصیص یافته در سال جاری را تاکنون افزون بر چهار هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مجموع اعبتارات مصوب ملی، استانی و ملی با ویژگی استانی در سال جاری استان فارس ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس بیان کرد: مجموع اعتبارات عمرانی استان فارس از محل های مختلف در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۷ درصد و میزان اعتبارات هزینه ای هم حدود ۲۲ درصد رشد خواهد یافت.

/پایان متن/