طرح تکمیل و بهسازی خیابان حاج عزت الله فهندژ سعدی، با حضور اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید که براساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف گردید تا با رویکرد محرومیت زدایی همزمان با اجرای خیابان ۲۴ متری حاج عزت الله فهندژ سعدی، نماسازی و زیباسازی جداره و پیاده رو سازی این خیابان را اجرا نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از روابط عمومی شورا، مهندس مسعود زارعی عضو و ناظر شورا در شهرداری منطقه ۳ در این جلسه در خصوص طرح تکمیل و بهسازی خیابان حاج عزت الله فهندژ سعدی عنوان کرد: باتوجه به اینکه مردم این شهرک در این خیابان به لحاظ تردد تحت فشار هستند، بایستی در حوزه عمرانی یک تمرکز ویژه بر دو پروژه ساماندهی کوچه حاج عزت و تکمیل و بهسازی محوطه آرامگاه سعدیه ایجاد شود.
مسعود زارعی با اشاره به اینکه در مدت اخیر با برگزاری جلسات مستمر در منطقه و تعامل بین دستگاه های خدمات رسان و شهرداری تسریع در روند اجرای پروژه ۲۴ متری حاج عزت انجام شده است عنوان کرد : کار جهادی و تعامل دستگاههای خدمات رسان با یکدیگر و نظارت دقیق شورا بر عملکرد آنها ،حل مشکلات شهر و رفاه و آسایش شهروندان را به همراه خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر و ناظر شورا در شهرداری منطقه سه در ادامه با اشاره به اهمیت آرامگاه سعدی بر لزوم ساماندهی و زیبایی بخشی به اطراف این اثر ارزشمند تاریخی فرهنگی تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت که در مجاورت این خیابان اثر تاریخی ارزشمندی وجود دارد که شهره جهانی دارد، بنابراین باید دقت کرد تا جداره های این خیابان نیز متناسب با موقعیت محل با یک معماری اسلامی ایرانی طوری طراحی و زیباسازی شود که شهروندان و مراجعه کنندگان و گردشگران، افزایش جذابیت و سیمای مطلوب بصری را در این خیابان احساس کنند.
در این راستا طرح تکمیل و بهسازی خیابان حاج عزت الله فهندژ سعدی، با حضور اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید که براساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف گردید تا با رویکرد محرومیت زدایی همزمان با اجرای خیابان ۲۴ متری حاج عزت الله فهندژ سعدی، نماسازی و زیباسازی جداره و پیاده رو سازی این خیابان را اجرا نماید.
براساس این طرح شهرداری مکلف شد تا نماسازی و زیباسازی جداره و پیاده رو سازی خیابان مورد اشاره را ظرف مدت یک ماه تهیه و جهت تأیید کمیسیون های شهرسازی و معماری و کمیسیون عمران به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
همچنین براساس برنامه زمان بندی طرح نماسازی و زیباسازی جداره و پیاده رو سازی خیابان مزبور را بصورت مکتوب ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نموده و تاییدیه لازم را از کمیسیون عمران شورا اخذ نماید.
شهرداری همچنین مکلف گردید تا ردیف بودجه لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای پروژه طرح نماسازی و زیباسازی جداره و پیاده رو سازی خیابان ذکر شده را لحاظ نماید.
گفتنی است در تبصره یک این ماده واحده قید گردیده شهرداری شیراز مکلف است هماهنگی لازم را با سایر دستگاه ها در خصوص اجرای این مصوبه بعمل آورد.
طرح تکمیل محوطه پیرامون آرامگاه سعدی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه اعضای شورا در خصوص آن بحث و گفت و گو کردند. و پس از بررسی های لازم طرح تکمیلی محوطه پیرامون آرامگاه سعدی به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف شد محوطه سازی اطراف آرامگاه سعدی را در ضلع جنوب ( ورودی آرامگاه) و دو ضلع شمال و غرب را به صورت کامل اجرا نماید.
همچنین طرح محوطه سازی ضلع جنوبی آرامگاه را که محل ورود می باشد، ظرف مدت یک ماه تهیه و جهت تایید کمیسیون های شهرسازی و معماری و کمیسیون عمران به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
همچنین در راستای اجرای این طرح شهرداری مکلف شد زمان شروع پروژه تکمیل محوطه سازی اطراف آرامگاه سعدی را به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر اعلام نماید و برنامه زمان بندی ( فیزیکی و مالی ) پروژه را بصورت مکتوب ظرف مدت دو هفته به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نموده و تأییدیه لازم را از کمیسیون عمران شورا اخذ نماید و ردیف بودجه لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱برای پروژه تکمیل محوطه سازی اطراف آرامگاه سعدی را تعریف نماید.
شایان ذکر است در تبصره یک این طرح مقرر گردید تا شهرداری در مورد روند اجرایی طرح توسعه آرامگاه سعدی و تالار مربوطه که اراضی آن متعلق به شهرداری بوده و تحویل سازمان میراث فرهنگی گردیده است، موضوع را بررسی و پیگیری و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ مصوبه، به شورا گزارش داده شود.

/ پایان متن /