سیده مریم حسینی گفت: عدم آموزش مشکل اساسی جامعه امروز است و اجرای طرح آموزش خانواده در سطح مدیریت کلان 60 درصد از جامعه را پوشش میدهد که می تواند بر دیگر افراد جامعه تاثیرگذار باشد و بسیاری از آسیب-های اجتماعی را کاهش و به سلامت جسمی و روحی شهر کمک کند.

سیده مریم حسینی عضو شورای شهر شیراز، در گفت وگو با خبرگار عصرکار، عدم آموزش که مشکل اساسی جامعه امروز است را یکی از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی خواند و گفت: اجرای طرح آموزش خانواده در سطح مدیریت کلان ۶۰ درصد از جامعه را پوشش میدهد که می تواند بر دیگر افراد جامعه تاثیرگذار باشد و بسیاری از آسیب-های اجتماعی را کاهش و به سلامت جسمی و روحی شهر کمک کند.
وی به مسئله طلاق که یک از آسیب¬های جدی جامعه امروز تلقی می¬شود پرداخت، گفت: طلاق در جامعه امروز ما در دوشکل عاطفی(خاموش) و قانونی رخ داده که در پس آن آسیب¬هایی نهفته شده است که به مرور و بعضا زودتر از آنچه که تصور کنیم، اتفاق می افتد.
رئیس کمیسیون حاشیه نشینی و محروم زدایی شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به معضل اعتیاد که به نوع خود یکی از عوامل طلاق محسوب می¬شود، مطرح کرد: آیا اعتیاد طلاق به بار می¬آورد یا طلاق اعتیاد را!؟ گاها در جامعه شاهد اعتیاد¬های پیش از طلاق هستیم که خود از عوامل طلاق بشمار می¬آید و گاه اعتیادهای پس طلاق را می بینیم که این مورد شاید درصد کمتری داشته باشد اما در بین خانم¬ها¬ درصد بیشتری به خود اختصاص می¬دهد.
حسینی با بیان این مطلب که زنان جامعه ما در جریان درآمد اقتصادی و مالی دچار مشکلاتی هستند، اذعان داشت: مشکلات و آسیب هایی که زن جامعه پس از طلاق با آن مواجه می شود به آسیب های که در انتظار اوست بیشتر دامن میزند چرا که زنان جامعه ما از منبع مالی و اقتصادی برخوردار نیستند و عرف و شرع گاها برای ازدواج دوم به او سخت گرفته است.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه زنان پس از طلاق ممکن از به اسم زن بی سرپرست مورد سوءاستفاده های مختلف قرار گیرد، ادامه داد: طلاق باعث غمگینی زن و مرد در جامعه می¬شود و آسیب هایی دیگری چون، فرار فرزندان(دختریا پسر)، بزه، بیکاری، اعتیاد و مشکلات روحی دیگری که افراد و نزدیکان با آن درگیر می شوند، به همراه دارد.
وی با اشاره به طلاق عاطفی در جامعه که درصد بالایی به خود اختصاص داده است، گفت: مدیریت محرومیت¬زا باید به مدیریت محرومیت¬زدا تبدیل شود. که با اجرای صحیح و با برنامه¬ریزی¬هایی در تفکر مدیریت حاکم بر شهر نجات بخش طلاق عاطفی است.
رئیس کمیسیون حاشیه نشینی و محروم زدایی شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به کلاش های “آموزش خانواده” دراداره کل آموزش و پرورش بیان داشت: این کلاس ها در ده جلسه با حضور پدر یا مادر برگزار می شود اما به دلیل تنهایی آموزش و پرورش در اجرای آن و هزینه های برگزاری کلاس ها نتواسته است به خوبی در این حوزه عمل کند.
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه آموزش خانواده باید در سطح کلان مدیریت شود، افزود: استاندار، امام جمعه، دادگستری و اساتید این حوزه باید پای کار آیند تا طرحی درخصوص آموزش خانواده که سر منشاء بسیار از مشکلات و آسیب های اجتماعی است به اجرا در آید در واقع یک التزام اجرایی به همراه داشته باشد تا تمام دستگاه ها ملزم به اجرا شوند.
وی ادامه داد: تمام مردان و زنان که شاغل هستند چه افرادا اداری، چه صنفی و چه خصوصی باید حتی همسران آنها باید الزام به اجرای طرح آموزش خانواده شوند و در این آموزش سرفصل هایی ارائه شود که تاثیر آن در زندگی فردی، خانوادگی، جمعی و همچنین و فرهنگ شهروندی به خوبی جلوه کند.

/ پایان متن/