بابک دائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در سمت خود ابقا شد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار، طی حکمی از سوی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور، بابک دائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس به دلیل سوابق خوب مدیریتی در سمت خود ابقا شد.

/پایان متن/