در حکمی از سوی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی این سازمان منصوب شد.

به گزارش پتیگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از اول فارس، در قسمتی از حکم آمده است: “مورد انتظار است بر اساس سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و معاونت امور تولیدات دامی برنامه‌ریزی امور اجرایی، تولیدات دامی اعم از دام، طیور، زنبور عسل و نوغانداری و همچنین توسعه بهره برداری از پتانسیل ها توجه ویژه به زنجیره‌های ارزش دامی، ارتباط مستمر با تعاونی ها و تشکل ها، سیاست گذاری تامین و توزیع مناسب و هدفمند نهادها و رصد بازار در تعامل با واحدهای داخلی و بیرونی مدنظر قرار گیرد. لازم است استمرار مستمر با شهرستان‌ها مراکز و پهنه های اجرایی، توجه به ایده‌های نوآورانه و بهبود بهره وری عوامل تولید، محور کلیه برنامه‌ریزی‌های آن معاونت قرار گیرد.”

رنجبر دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و پیش از این بعنوان قائم مقام معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان بوده است.

همچنین با لوح تقدیری از زحمات کرامت الله کیومرثی معاون سابق تقدیر شد.