مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: اعتقاد داریم با توجه به توانمندی بانوان از ظرفیت بانوان توانمند در بدنه مدیریتی ادارات آموزش و پرورش سراسر فارس استفاده کنیم.

دیرکل آموزش و پرورش فارس در آیین تقدیر از بانوان شاغل در اداره کل خبر داد:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، محمد خلیل عسکری در آیین تقدیر از بانوان شاغل در اداره کل گفت: زنان جامعه در مساله تربیت بار بزرگی بر دوش دارند و نقش آنها در این زمینه ستودنی است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: اعتقاد داریم برای سرعت بخشی به کیفیت فرایند تعلیم و تربیت از ظرفیت عظیم بانوان بهره برد.

به گفته ی عسکری به زودی یک هسته مشورتی از بانوان مجرب و شاغل در اداره کل برای پی گیری امور بانوان در استان تشکیل خواهد شد.

وی گفت: در کتاب آسمانی ما قرآن و فرمایشات پیامبر گرامی به شان و منزلت زنان زیاد تاکید شده است و ما باید این قشر زحمت کش را تکریم کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در فارس جمعیت بزرگی از بانوان فرهنگی را داریم که در بدنه مدیریتی ادارات باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.

عسکری گفت: در ماموریت های گروهی نیز برای حضور بانوان برنامه ریزی لازم را انجام خواهیم داد.