شهردار شیراز در نشست هم اندیشی جهان‌شهرهای ایران گفت: مجموع ظرفیت‌های مذهبی، فرهنگی، هنری و تاریخی شیراز در قالب جهان‌شهرهای ایرانی با سایر کشورها قابل تبادل است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از اداره کل ارتباطات شهرداری شیراز، سید احسان اصنافی، شهردار شیراز در نخستین نشست هم اندیشی جهان‌شهرهای ایرانی که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در تهران برگزار شد، گفت: نقش کلان‌شهرهای جهانی و جهان‌شهرها در توسعه دیپلماسی و گردشگری غیر قابل انکار و مکملی برای دیپلماسی و گردشگری دولتی است‌.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در سفر به شیراز افزود: مقام معظم رهبری شیراز را سومین حرم اهل بیت (ع) نامیدند که در ذیل این عنوان تمام شاخصه های هویتی شهر شکل می گیرد. شیراز به شهر گنبدهای فیروزه ای مشهور و مرقد امازادگان عظیم‌الشانی در این شهر واقع شده است. این سرمایه مذهبی، بخشی از تاریخ مذهب تشیع است.
مهندس اصنافی همچنین با برشمردن شاخصه های تاریخ غنی و برند فرهنگی و ادبی شیراز گفت: مجموع این ظرفیت‌ها در قالب جهان‌شهرهای ایرانی با سایر کشورها قابل تبادل است.
شهردار ادامه داد: چنانچه این ظرفیت ها در قالب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو پیش برود، موثر خواهد بود و شهرداری شیراز بر اساس سیاست گذاری‌های شورای شهر امکان همراهی و همکاری با سایر جهان‌شهرهای ایران را دارد.

/پایان متن/