بایگانی‌های یک گروه ویروسی، تقریبا همه جهان را فرا گرفته است،آیا سوش جدید شناسایی شده،توالی ویروس،پایگاه خبری عصر کار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چیزی یافت نشد !