بایگانی‌های پاسخگویی، سامانه، خدمات، شهروندان - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بازدید معاون اقتصادی استانداری فارس از مرکز یکپارچه مدیریت پاسخگویی و پایش خدمت سازمان صمت فارس/ حمیدرضا ایزدی: این مرکز جهت تسریع امور متقاضیان و پاسخگویی شایسته به مردم راه‌اندازی شده است ۲۸ خرد ۱۴۰۱

بازدید معاون اقتصادی استانداری فارس از مرکز یکپارچه مدیریت پاسخگویی و پایش خدمت سازمان صمت فارس/ حمیدرضا ایزدی: این مرکز جهت تسریع امور متقاضیان و پاسخگویی شایسته به مردم راه‌اندازی شده است

محسن ربانی‌زاده، سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس طی بازدید و حضور در مرکز یکپارچه مدیریت پاسخگویی و پایش خدمت سازمان صمت فارس، روند پاسخگویی به تماس‌ها، نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی را از نزدیک بررسی و ضمن تشکر از نحوه صحیح پاسخگویی بر لزوم نظارت دقیق و جدی بر روند اجرای طرح مذکور تاکید کرد.