بایگانی‌های وزیر گردشگری، نمایدگان مجلس، محمدرضا هاجری، بودجه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
توپ بازیگران صنعت گردشگری به زمین نمایندگان مجلس افتاد!/ محمدرضا هاجری: از وزیر گردشگری جهت ارتقاء زیرساخت های گردشگری ردیف بودجه ملی طلب کنید ۱۵ فرو ۱۴۰۱

توپ بازیگران صنعت گردشگری به زمین نمایندگان مجلس افتاد!/ محمدرضا هاجری: از وزیر گردشگری جهت ارتقاء زیرساخت های گردشگری ردیف بودجه ملی طلب کنید

عضو شورای شهر شیراز از مجمع نمایندگان فارس خواست تا با رایزنی با وزیر گردشگری، کمک به زیر ساخت‌های گردشگری و زیارتی را از ردیف بودجه‌های ملی طلب کنند.