بایگانی‌های وزیر، دولت سیزدهم، جهاد کشاورزی، معیشت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سکان مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی نیازمند حضور یک ژنرال باتجربه و متخصص واقع‌بین است!/ معاون رئیس‌جمهور: آقامیری به عنوان گزینه اصلی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی خواهد شد ۰۳ ارد ۱۴۰۲

سکان مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی نیازمند حضور یک ژنرال باتجربه و متخصص واقع‌بین است!/ معاون رئیس‌جمهور: آقامیری به عنوان گزینه اصلی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی خواهد شد

پس از رفتن ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی بنا به اظهارات معاون رئیس‌جمهور احتمال معرفی سرپرست فعلی وزارتخانه به عنوان وزیر پیشنهادی افزایش یافت.پس از رفتن ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی بنا به اظهارات معاون رئیس‌جمهور احتمال معرفی سرپرست فعلی وزارتخانه به عنوان وزیر پیشنهادی افزایش یافت.